Butt Eze Anal Desensitizer - 2 Fl. Oz. / 60 ml BA-BE20

Butt Eze Anal Desensitizer - 2 Fl. Oz. / 60 ml

  • $19.04
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Butt Eze Anal Desensitizer Benzocaine Anorectal Gel with Hemp.

2 fl. oz. (60mL) pump bottle.